Koks gebėjimas rečiausias? – Gebėjimas dalintis.

Koks gebėjimas geriausias? – Gebėjimas atleisti.

Koks gebėjimas sunkiausias? – Gebėjimas tylėti.

Koks gebėjimas svarbiausias? – Gebėjimas klausti.

Koks gebėjimas reikalingiausias? – Gebėjimas klausytis.

Koks įprotis nemaloniausias? – Skandalingumas.

Koks įprotis žalingiausias? – Plepumas.

Koks žmogus stipriausias? – Tas, kuris sugeba suvokti Tiesą.

Koks žmogus silpniausias? – Tas, kuris save laiko pačiu stipriausiu.

Koks žmogus išmintingiausias? – Kuris klausosi savo širdies.

Koks prisirišimas pavojingiausias? – Prisirišimas prie savo kūno.

Koks žmogus skurdžiausias? – Tas, kuris labiausiai myli pinigus.

Kuris žmogus arčiau Dievo? – Geraširdis.

Kaip įveikti bėdą? – Džiaugsmu.

Kaip įveikti kančią? – Kantrybe.

Koks sveikos dvasios požymis? – Tikėjimas.

Koks sergančios dvasios požymis? – Beviltiškumas.

Koks neteisingų veiksmų požymis? – Dirglumas.

Koks gerų darbų požymis? – Taika širdyje.

Koks žmogus yra miręs gyvas? – Abejingas.

Koks žmogus amžinai gyvas? – Mylintis žmones.
vienuolis Simeon Afonskij

Leave a Comment