Čakros – mūsų energijos centrai.


„Čakra“, išvertus iš sanskrito kalbos, reikštų „ratą“. Tai nėra kažkas mistiško tai yra mūsų jėgos arba kitaip energijos centrai. Rytų filosofijoje čakros prilyginamos lotoso žiedui. Visos esminės ir pretenduojančios į jas pasaulio dvasinės mokyklos išskiria 7 pagrindines čakras ir pateikia skirtingą skaičių pagalbinių čakrų. 

Dar prieš kelis metus kai išgirsdavau žodį čakros atrodydavo, kad čia kažkas be galo mistiško, nepaaiškinamo ir vis pagalvodavau:

-Kur gi ritasi tas pasaulis?, kad žmonės tokių dalykų prisigalvoja…

Net paskaičius keletą kartų paaiškinimus ,,vikipedijoje“ nepasidarydavo nei aiškiau nei ramiau, numodavau ranka ir toliau gyvenau kasdienį, manęs nedžiuginantį, gyvenimą…ir visai nesvarbu, kad daug metų domėjausi afirmacijomis, žmogaus smegenų darbu, vizualizacija, bet dabar suprantu, kad viską bandžiau priimti ir spręsti tik savo protu …

Iki to laiko kol pajutau rankose energiją…iki to laiko kai ne dienomis, o valandomis pradėjau tapti vis labiau sąmoninga, domėtis kas ir kaip čia, kodėl taip…ką aš čia jaučiu, kas ta energija? Ir tada supratau, čakros išties egzistuoja ir ne joks čia keistai skambantis burtažodis :), o elementarūs mūsų energetinio lauko (kitaip dar žinoma kaip aura) energetiniai centrai. Tai būtų tarsi mūsų fizinio kūno tam tikras organas, atsakingas už tam tikrą sritį ir kaip mūsų kūne, jei visi organai veikia tinkamai, sklandžiai ir kūnas sveikas. Jei tik kažkas sustreikuoja, pradedame jausti skausmą, atsiranda ligos. Taip ir su čakromis jei jos išbalansuotos, jei kurioje yra susidaręs blokas (kuris neleidžia tinkamai tekėt energijai) taip energijos lauke-auroje atsiranda problemos kurios atsispindi, ne tik fiziniame kūne, bet ir mentaliniame, dvasiniame ir kituose. SVARBU SUVOKTI, KAD VISŲ LIGŲ PRADŽIA YRA ENERGETINIAME LYGMENYJE, dėl blokuojamo energijos tekėjimo . Energija (taip ją paprastai vadina vakarų pasaulis) turi skirtingus pavadinimus vienur tai Prana (Indija), Japonijoje Ki, Kinijoe Chi kitaip Qi, Lietuvoje tinkamiausias žodis būtu dvasia (nemaišykite su siela),svarbu suvokti kad visi mes kalbame apie tą pačia energiją, kuri teka iš ten aukštai esančio Dievo, aukščiausiojo, gyvybės šaltinio ar Šviesos (irgi visi vadiname savaip 🙂 ir tik vėliau šie energijos tekmės sutrikimai mūsų auroje pasireiškia kūne kaip liga.

Tikiuosi nors šiek tiek aiškumo įnešiau apie čakras ir kitą kartą išgirde šį žodį neišsigąsite, nes gal apie jas rašoma ir kalbama jau nebereiklo 5000 metų.

Per čakras į mus patenka aukštosios energijos, be kurių fizinis kūnas egzistuoti negalėtų. Kuo žmogus labiau vysto savo sąmonę, tuo čakros greičiau bunda. Busdamos jos didėja, tampa ryškesnės, išspinduliuoja daugiau energijos. Gurudaso teigimu, čakros – tai energijos ratai, arba sąmonės laukai. Tai žinia nuo mūsų sielos. Jos yra dialogas, per kurį siela atsiskleidžia. Čakros yra biblioteka, kurioje kiekvienas pagal esamą išsivystymo lygį randa savo atsivėrimą. Kad sąmonė vystytųsi, ją reikia apvalyti. Kiekviena čakra turi savo funkciją, todėl, sąmoningai atsižvelgiant į jas, dirbant su tuo, mes ir plečiame savo sąmonę.

Beje mes ateiname su duomenimis, įrašytais čakrose, kuriuos galime vystyti arba taisyti.

Švari sąmonė nėra tuščias popieriaus lapas, kuriame bet kas gali rašyti bet ką. Ji atsiranda tada, kai visos žmogaus čakros funkcionuoja tolygiai, kai jos sinchroniškai atsišaukia į Visatos vibraciją arba, jei norite, Dievo valią. Tokio žmogaus subtilieji kūnai taip pat funkcionuoja harmoningai. Tada jis gali gyventi kasdienį laimingą gyvenimą nuolat turėdamas širdyje Dievą ir girdėdamas jo nebylius žodžius, suprasdamas, kad yra tik dalelė visumos, gyvenanti pagal bendrus dėsningumus. Jis puikiai žino savo pašaukimą ir vykdo jį.

Pirma čakra. I. MULADHARA, ARBA BAZINĖ ČAKRA

Dažniausiai vaizduojama spalva: Raudona (nors daugiau yra tik dominuojanti raudona, nes galime pamatyti ir kitų spalvų).

Tai sėkmės materialiame gyvenime čakra .Ši čakra priima energiją, gaunamą iš Žemės, suaktyvina kojų čakras. Per ją sąmoningai priimame gyvenimą žemėje, jos jėgą, kontroliuojame skausmą. Ji gyvybiškai svarbi aukštesniosioms čakroms vystyti. Čia miega Kundalini. Ji ima vystytis 1 – 7 gyvenimo metais. 

 Antra čakra. II. SVADHISTANA, ARBA SAKRALINĖ ČAKRA

Dažniausiai vaizduojama spalva: Oranžinė (nors daugiau yra tik dominuojanti oranžinė spalva, nes galime pamatyti ir kitų spalvų).

Šioje čakroje slypi emocijos, prisirišimai, seksualinė energija ir kūrybinės galios. Jos esminė pamoka – sugebėjimas paversti neigiamas emocijas teigiamomis, o nevaldomą seksualinę energiją transformuoti į kūrybinę arba dvasinę.

Trečia čakra. III. MANIPURA, ARBA SAULĖS REZGINYS

Dažniausiai vaizduojama spalva: Geltona (nors daugiau yra tik dominuojanti geltona, nes galime pamatyti ir kitų spalvų).

Ši čakra priklauso ugnies elementui. Čia slypi aktyvumas bendraujant, simpatijos ir antipatijos. Tai asmenybės savirealizacijos centras. Jame – asmenybės jėga, valdžios troškimas, sugebėjimas vadovauti, kaip, beje, ir sugebėjimas prisitaikyti prie visuomenės normų. Tai ir žemojo proto, intelekto čakra. Per šią čakrą galima kontroliuoti apatinių čakrų norus, sąmoningai juos nukreipiant. Per ją aukštesniųjų čakrų dvasinė jėga inetgruojama į materialųjį pasaulį. 

Ketvirta čakra. IV. ANACHATA, ARBA ŠIRDIES CENTRAS

Dažniausiai vaizduojama spalva: Žalia su rausva (nors pamatyti ir kitų spalvų).

Šis centras jungia tris apatinius – materialiuosius – centrus su trimis aukštesniaisiais – dvasiniais. Jo simbolis – šešiakampė žvaigždė, aiškiai nurodanti jo funkciją. Čia slypi vidinė harmonija, širdies šiluma, sugebėjimas pajausti gamtos, muzikos, menų grožį. Jame ir besąlygiška dieviškoji meilė, atverianti bet kurio daikto arba reiškinio dieviškąją pusę. Kelias į savo širdį veda per savęs priėmimą tokiu, kokiu esu, o po to ir sugebėjimą priimti kitą. Nesugebėdami priimti ir mylėti savęs, negalėsite to daryti su kitais. Atvira širdis veikia gydančiai ir kitus. Žalia šiuo atveju – gydanti spalva, o rausva – dieviškosios meilės mumyse išraiška.

Šiam centrui veikiant harmoningai su šeštuoju centru, atsiveria kontaktas su Aukštesniuoju Aš – savo Mokytoju.

Penkta čakra. V. VISHUDDHA, ARBA GERKLĖS\KAKLO ČAKRA, ARBA KOMUNIKACIJOS CENTRAS

Dažniausiai vaizduojama spalva: Šviesiai melsva (nors galime pamatyti ir kitų spalvų).

Šioje čakroje slypi saviraiška mintimi, žodžiu ir veiksmu. Per ją apatinės čakros sujungiamos su galvos čakromis. Tai tiltas tarp minčių ir jausmų, impulsų ir reakcijų. Per ją išreiškiame visą savo vidinį turinį meile arba pykčiu, juoku arba ašaromis, baime arba džiaugsmu… Per ją realizuojame norus ir idėjas. Kūrybingumas, esantis antrojoje čakroje, pakyla į penktąją čakrą, sujungdamas su kitų čakrų energijomis, ir įgyją savo išraišką formoje.

Per šią čakrą įgyjame objektyvumą, mokame atskirti mentalinio ir emocinio kūnų funkcijas. Per ją priimame savo vidinį balsą, pažįstame savo Dvasią, įgyjame pasitikėjimą savo Dvasiniu Vedliu, suvokiame savo užduotį (Dharmą). per ją priimame kitus žmones, situacijas, subtilesnius pasaulius ir informaciją iš jų. Hinduistai vadina ją žinojimo, bet kartu ir iliuzijų čakra.

Šešta čakra. VI. ADŽNA (AJNA), ARBA TREČIOJI AKIS

Dažniausiai vaizduojama spalva: tamsiai mėlyna (nors pamatyti ir kitų spalvų).

Čia slypi sąmoningas būties priėmimas, dvasios jėgos pažinimas ir su tuo susijusi minties galia, giluminis savo ir pasaulio egzistencijos prasmės suvokimas. Čia vyskta visi sąmonėjimo, materializacijos ir dematerializacijos procesai (kai ji veikia kartu su IV čakra). Vystosi tikra aiškiaregystė, aiškiagirdystė. Tikras trečiosios akies atsivėrimas neįmanomas be plačios sąmonės išsivystymo. Tokio žmogaus (Pašvęstojo) žvilgsnis, A. Beily teigimu nukreiptas dviem kryptimis: į išorę – žmonių pasaulį ir į viršų – dieviškąjį gyvenimą, visos Būties šaltinį. Jei energija kontroliuojama sąmoningai, tai adžna pavaldi žmogaus dvasiai… Toks žmogus sugeba koncentruotis savyje, todėl gali sąmoningai nukreipti visą ateinančią dieviškąją energiją.

Kai kam ji gali būti iš dalies atverta ir veikti su kitomis čakromis harmoningai. Taip gimsta gilios filosofinės tiesos. Nemažai žmonių turi vizualizacijos dovaną, nes jie atsivėrę Tiesai ir Dvasiniams principams, kitoms dimensijoms, turi aiškiaregystę arba aiškiagirdystę atitinkamose iš tų dimensijų, regi pranašiškus sapnus ir t.t. 

Septinta čakra. VII. SAHASRARA, ARBA KARŪNOS ČAKRA

Dažniausiai vaizduojama spalva: Violetinė arba deimantinė balta (nors galime pamatyti ir kitų spalvų).

Per ją į žmogaus subtiliąsias sistemas įteka Dieviškoji energija, kuri yra visų čakrų funkcionavimo šaltinis. Pažinimas, suvokiamas per šią čakrą, išeina už įprasto žinojimo ribų arba to, kas buvo gauta per VI čakrą. Ši čakra susijusi su pilnatve visose būties formose. Per ją inetelektas įgyja Dvasią, pasiekiamas tiesioginis ryšys su Kūrėju, pažįstama Kūrinijos esmė ir neaprėpiamumas. Dvasios sąvoka čia įgyja daugybę spalvų ir prasmių bei išsiskleidžia kaip šios čakros simbolis – tūkstantlapis lotosas. Aiškiai suvokiama, jog Dvasia gali įsikūnyti bet kurioje Kūrinijos formoje, jog mes patys esame tik dalelytė tos didžiosios Dvasios ir žaidžiame jos pradėtą Dieviškosios Sąmonės Žaidimą.

Kuo ši čakra labiau bunda, tuo ji labiau auga, t.y. skleidžiasi virš galvos lotoso žiedas, ne veltui jos simbolis – karūna.

Kai bent viena čakra būna ne harmoninga, nepakankamai išsivysčiusiu, o gal kaip tik per daug aktyvi prasideda be galo daug problemų, kurių priežastis kartais sunku suvokti. Bet kaip nebus problemų, jei mūsų energetinis laukas išbalansuotas? Nes čakros atlieką pagrindinį vaidmenį,kad jis būtų harmonijoje ir veiktu tinkamai, o jei taip nėra prasideda ligos, nesekmės , nelaimingi atsitikimai ir pan. Taigi jei jaučiate, kad ir pas jus gali būti išbalansuota, ar netgi užblokuota kuri čakra kreipkitės,kartu išsiaiškinsime ar taip iš ties yra.

Mes socialiniuose tinkluose


Išdrįsk atrasti


Tel. Nr.:
+370 676 80535
El. paštas:
astuvisastudija@gmail.com
Adresas:
Jūratės g. 42, II a., Palanga
Facebook:
@AsTuVisa
Instagram:
@AsTuVisa
Youtube:
AšTuVisa Vidinio tobulėjimo studija